Đây mới là quyền lực thật sự của tấm bằng Cử nhân Luật

Nếu các bạn muốn làm những ngành, nghề, có các chức danh sau đây thì bắt buộc bạn phải có trình độ cử nhân luật (có bằng cử nhân luật) mà không có bất kỳ một ngoại lệ nào cả, cụ thể như sau:

1. Thẩm phán Tòa án nhân dân

Thẩm phán TAND gồm các ngạch: Thẩm phán TAND tối cao; Thẩm phán cao cấp/trung cấp/sơ cấp.

Muốn được bổ nhiệm làm thẩm phán thì tiêu chuẩn đầu tiên mà bạn phải có là bằng Cử nhân Luật.

2. Thư Ký Tòa án

Để được bổ nhiệm làm Thư ký tòa án, tiêu chuẩn đầu tiên mà bạn phải có là bằng Cử nhân Luật.

Thư ký Tòa án có các ngạch:  Thư ký viên; Thư ký viên chính;  Thư ký viên cao cấp.

3. Thẩm tra viên của Tòa án nhân dân

Chỉ những người đã là Thư ký Tòa án thì mới có thể được bổ nhiệm làm Thẩm tra viên của Tòa án nhân dân. Đồng nghĩa, bắt buộc phải có bằng Cử nhân Luật.

Thẩm tra viên có các ngạch: Thẩm tra viên;  Thẩm tra viên chính; Thẩm tra viên cao cấp.

4. Kiểm sát viên

Để được bổ nhiệm Kiểm sát viên, thì điều kiện tiên quyết là phải có trình độ cử nhân luật trở lên.

Kiểm sát viên gồm các ngạch: Kiểm sát viên VKSND tối cao; Kiểm sát viên cao cấp/trung cấp/sơ cấp.

5. Kiểm tra viên của Viện kiểm sát

Kiểm tra viên là người được bổ nhiệm để giúp Kiểm sát viên. Để được bổ nhiệm Kiểm tra viên thì điều kiện tiên quyết là phải có trình độ cử nhân luật trở lên.

Kiểm tra viên có các ngạch sau đây: Kiểm tra viên; Kiểm tra viên chính; Kiểm tra viên cao cấp.

6. Luật sư

Cá nhân phải có bằng cử nhân luật trở lên thì mới có thể được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư.

7. Công chứng viên

Công chứng viên là người được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để hành nghề công chứng. Để được bổ nhiệm công chứng viên, thì phải có bằng cử nhân luật trở lên.

8. Trợ giúp viên pháp lý

Trợ giúp viên pháp lý là người thực hiện việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý… Phải có bằng cử nhân luật trở lên thì mới có thể trở thành Trợ giúp viên pháp lý.

9. Chấp hành viên

Chấp hành viên có ba ngạch là Chấp hành viên sơ cấp/trung cấp/cao cấp. Để được bổ nhiệm Chấp hành viên, trước tiên bạn phải có trình độ cử nhân luật trở lên.

10.Thừa pháp lại

Thừa phát lại phải có bằng cử nhân luật, làm các công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ, lập vi bằng và các công việc khác theo quy định.

11. Công chức hộ tịch

Công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp phải có trình độ cử nhân luật trở lên và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

12. Báo cáo viên pháp luật

Báo cáo viên pháp luật phải có bằng tốt nghiệp đại học luật – là người thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *