Đất đã cho có được đòi lại không?

Câu hỏi: Tôi trước đây có cho vợ chồng con trai 1 mảnh đất, đã sang tên cho hai vợ chồng nó để phụng dưỡng tôi tuổi già. Nhưng nay vợ chồng nó không chăm lo được cho tôi, tôi muốn đòi lại mảnh đất trên thì có được không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 459 BLDS 2015  thì hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu, hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Như vậy, từ thời điểm đăng ký tặng cho, quyền sử dụng mảnh đất này đã thuộc về tổ chức, cá nhân được tặng cho theo hợp đồng. Khi đó, tổ chức cá nhân được tặng cho có toàn quyền định đoạt tài sản đó, kể cả việc có trả lại tài sản được tặng cho cho người tặng cho hay không.

Do đó, đối với trường hợp bạn đã cho vợ chồng con trai 1 mảnh đất, đã sang tên cho hai vợ chồng con trai, thì quyền sử dụng đối với diện tích đó bây giờ thuộc về vợ chồng con trai, bạn không có quyền đòi lại quyền sử dụng đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *