Danh sách toàn bộ các trường được cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc

Hiện nay, theo Thông báo 138/TB-QLCL ngày 08/02/2021 của Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) có 16 đơn vị được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam, gồm:

1. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế.

3. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng.

5. Đại học Thái Nguyên.

6. Trường Đại học Cần Thơ.

7. Trường Đại học Hà Nội.

8. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

9. Trường Đại học Vinh.

10. Học viện An ninh nhân dân.

11. Trường Đại học Sài Gòn.

12. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Trường Đại học Trà Vinh.

14. Trường Đại học Văn Lang.

15. Trường Đại học Quy Nhơn.

16. Trường Đại học Tây Nguyên.

Ngoài ra, Cục Quản lý chất lượng cũng thông báo có 135 trường đại học, học viện; 46 sở giáo dục – đào tạo được phép cấp chứng chỉ ứng dụng thông tin.

5 trường đại học được phép cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ; chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ gồm: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế; Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội; Tường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Thái Nguyên.

Có 9 trường được phép cấp chứng chỉ tiếng Việt dùng cho người nước ngoài: Trường Đại học Cửu Long; Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên; Trường Hữu Nghị T78; Trường Hữu nghị 80.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *