Danh sách Cơ quan thuộc Chính phủ và Cơ quan của Chính phủ

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Hiện nay có 08 cơ quan thuộc Chính phủ gồm:

– Đài Tiếng nói Việt Nam;

– Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

– Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;

– Thông tấn xã Việt Nam;

– Đài Truyền hình Việt Nam;

– Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

– Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;

– Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Và 22 cơ quan của Chính phủ gồm:

1. Bộ Quốc phòng;

2. Bộ Công an;

3. Bộ Ngoại giao;

4. Bộ Nội vụ;

5. Bộ Tư pháp;

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

7. Bộ Tài chính;

8. Bộ Công thương;

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

10. Bộ Giao thông vận tải;

11. Bộ Xây dựng;

12. Bộ Tài nguyên và Môi trường;

13. Bộ Thông tin và Truyền thông;

14. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

15. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

16. Bộ Khoa học và Công nghệ;

17. Bộ Giáo dục và Đào tạo;

18. Bộ Y tế.

19. Ủy ban Dân tộc;

20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

21. Thanh tra Chính phủ;

22. Văn phòng Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *