Danh sách 22 Bộ và Cơ quan ngang bộ của Việt Nam hiện nay

Bộ máy nhà nước hiện nay bao gồm 4 nhánh gồm nhánh cơ quan quyền lực nhà nước, nhánh cơ quan hành pháp (hành chính nhà nước), nhánh cơ quan tư pháp (cơ quan xét xử) và nhánh cơ quan kiểm sát (cơ quan công tố). Trong đó, Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm các bộ, cơ quan ngang bộ. Hiện nay, nước ta có tất cả 22 Bộ và cơ quan ngang bộ, cụ thể như sau:

18 Bộ, bao gồm:

1. Bộ Quốc phòng:

– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay là: Ông Ngô Xuân Lịch (Sinh ngày 20/4/1954).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng thực hiện theo quy định tại

2. Bộ Công an

– Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay là: Ông Tô Lâm (Sinh ngày 10/7/1957).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an thực hiện theo quy định tại

3. Bộ Ngoại giao

– Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hiện nay là: Ông Phạm Bình Minh (Sinh ngày 26/03/1959 – Đồng thời là Phó Thủ tướng Chính phủ).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao thực hiện theo quy định tại Nghị định số 26/2017/NĐ-CP.

4. Bộ Nội vụ

– Bộ trưởng Bộ Nội vụ hiện nay là: Ông Lê Vĩnh Tân (Sinh ngày 02/07/1958).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2017/NĐ-CP.

5. Bộ Tư pháp

– Bộ trưởng Bộ Tư pháp hiện nay là: Ông Lê Thành Long (Sinh ngày 23/9/1963). 

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 96/2017/NĐ-CP.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện nay là: Ông Nguyễn Chí Dũng (Sinh ngày 05/8/1960).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2017/NĐ-CP.

7. Bộ Tài chính

– Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện nay là: Ông Đinh Tiến Dũng (Sinh ngày 10/5/1961).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP.

8. Bộ Công thương

– Bộ trưởng Bộ Công thương hiện nay là: Ông Trần Tuấn Anh (Sinh ngày 06/4/1964).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương thực hiện theo quy định tại Nghị định số 98/2017/NĐ-CP.

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay là: Ông Nguyễn Xuân Cường (Sinh ngày 14/10/1959).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2017/NĐ-CP.

10. Bộ Giao thông vận tải

– Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hiện nay là: Ông Nguyễn Văn Thể (Sinh ngày 27/11/1966).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo quy định tại Nghị định ngày 12/2017/NĐ-CP.

11. Bộ Xây dựng

– Bộ trưởng Bộ Xây dựng hiện nay là: Ông Phạm Hồng Hà (Sinh ngày 20/01/1958).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2017/NĐ-CP.

12. Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện nay là: Ông Trần Hồng Hà (Sinh ngày 19/4/1963).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo quy định tại Nghị định số 36/2017/NĐ-CP.

13. Bộ Thông tin và Truyền thông

– Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay là: Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Sinh ngày 24/7/1962).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện theo quy định tại Nghị định số 17/2017/NĐ-CP.

14. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hiện nay là: Ông Đào Ngọc Dung (Sinh ngày 06/6/1962).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 14/2017/NĐ-CP.

15. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện nay là: Ông Nguyễn Ngọc Thiện (Sinh ngày 27/3/1959).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo quy định tại Nghị định số 79/2017/NĐ-CP.

16. Bộ Khoa học và Công nghệ

– Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hiện nay là: Ông Chu Ngọc Anh (Sinh ngày 17/6/1965).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 95/2017/NĐ-CP.

17. Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay là: Ông Phùng Xuân Nhạ (Sinh ngày 03/6/1963).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2017/NĐ-CP.

18. Bộ Y tế

– Ngày 22/11/2019, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến (Nghị quyết số 90/2019/QH14).

Do đó, hiện nay Bộ Y tế không có Bộ trưởng.

– Hiện tại Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đang giữ quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 75/2017/NĐ-CP.

04 cơ quan ngang bộ, bao gồm:

1. Ủy ban Dân tộc

– Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hiện nay là: Ông Đỗ Văn Chiến (Sinh ngày 10/11/1962).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 13/2017/NĐ-CP.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

– Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện nay là: Ông Lê Minh Hưng (Sinh ngày 11/12/1970).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2017/NĐ-CP.

3. Thanh tra Chính phủ

– Tổng Thanh tra Chính phủ hiện nay là: Ông Lê Minh Khái (Sinh ngày 10/12/1964).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 50/2018/NĐ-CP.

4. Văn phòng Chính phủ

– Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hiện nay là: Ông Mai Tiến Dũng (Sinh ngày 08/01/1959).

– Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 150/2016/NĐ-CP.

(Thông tin về Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Thống đốc, Tổng Thanh tra Chính phủ được cập nhật theo “CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ”)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *