Danh sách 18 thành viên Bộ Chính trị hiện nay

Sáng 31/1/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ Nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.

3. Đồng chí Phạm Minh Chính.

4. Đồng chí Vương Đình Huệ.

5. Đồng chí Trương Thị Mai.

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng.

7. Đồng chí Phạm Bình Minh.

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên.

9. Đồng chí Tô Lâm.

10. Đồng chí Phan Đình Trạc.

11. Đồng chí Trần Cẩm Tú.

12. Đồng chí Phan Văn Giang.

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình.

14. Đồng chí Trần Thanh Mẫn.

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng.

16. Đồng chí Lương Cường.

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh.

18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng.

Nguồn: Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *