Danh sách 17 Thành viên Hội đồng Thẩm phán

Hội đồng thẩm phán bao gồm 17 thành viên, cụ thể như sau:

1. Chánh án TANDTC, ông NGUYỄN HÒA BÌNH.

2. Phó Chánh án thường trực TANDTC, ông LÊ HỒNG QUANG.

3. Phó Chánh án TANDTC, ông NGUYỄN TRÍ TUỆ.

4. Phó Chánh án TANDTC, bà NGUYỄN THÚY HIỀN.

5. Phó Chánh án TANDTC, ông DƯƠNG VĂN THĂNG.

6. Phó Chánh án TANDTC, ông NGUYỄN VĂN DU.

7. Thẩm phán TANDTC, ông BÙI NGỌC HÒA.

8. Thẩm phán TANDTC, ông TỐNG ANH HÀO.

9. Thẩm phán TANDTC, ông NGUYỄN VĂN THUÂN.

10. Thẩm phán TANDTC, ông ĐẶNG XUÂN ĐÀO.

11. Thẩm phán TANDTC, ông CHU XUÂN MINH.

12. Thẩm phán TANDTC, ông TRẦN VĂN CÒ.

13. Thẩm phán TANDTC, bà NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH.

14. Thẩm phán TANDTC, bà LƯƠNG NGỌC TRÂM.

15. Thẩm phán TANDTC, bà ĐÀO THỊ XUÂN LAN.

16. Thẩm phán TANDTC, ông LÊ VĂN MINH.

17. Thẩm phán TANDTC, ông NGUYỄN VĂN TIẾN.

Nguồn: https://www.toaan.gov.vn/webcenter/portal/tatc/thanh-vien-hdtp?mucHienThi=1011&fbclid=IwAR2WHL1rp5MUszfKvDn-SNZfdvtmPivBsSDJNXOOqDOc-itxlHkwOmE3xtA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *