Danh mục hồ sơ xin nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp thực hiện dự án

Căn cứ quy định Luật đất đai 2013, Nhà đầu tư sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nông nghiệp, chuẩn bị 01 bộ hồ sơ sau gửi Sở Tài Nguyên và Môi Trường, gồm:

– Đơn đề nghị xin nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp (theo mẫu của cơ quan nhà nước) (bản chính);

– Danh sách tổng hợp diện tích các loại đất trong khu vực thực hiện dự án (bản sao y);

– Bản vẽ Trích lục bản đồ địa chính hệ tọa độ VN-2000 khu vực thực hiện dự án (bản sao y);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao y)

– Các tài liệu khác có liên quan đến quyền sử dụng đất (nếu có).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *