Danh mục hồ sơ xin chấp thuận thuận độ cao tĩnh công xây dựng

Theo quy định Nghị định 32/2016/NĐ-CP, Nhà đầu tư thực hiện dự án chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gửi Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu xin thỏa thuận độ cao tĩnh không xây dựng gồm:

– Văn bản đề nghị chấp thuận độ cao công trình (bản chính);

– Bản vẽ vị trí khu đất thể hiện ranh mốc đất, tọa độ (bản sao y hoặc bản chính);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện dự án (bản sao y)

– Văn bản đã được chấp thuận trước đây (nếu có);

– Các tài liệu khác có liên quan đến khu đất thực hiện dự án (nếu có).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *