ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

Việc đăng ký tài khoản định danh cá nhân điện tử được quy định cụ thể theo Điều 6 Quyết định 34/2021/QĐ-TTg như sau:

– Cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng định danh điện tử.

– Đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi thì đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

– Đối với người được giám hộ khác thì đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của người giám hộ.

– Các thông tin cần khai báo được thực hiện trên thiết bị điện tử khi cá nhân đăng ký tài khoản định danh điện tử gồm:

+ Số định danh cá nhân; số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (đối với người nước ngoài);

+ Họ, tên đệm và tên;

+ Ngày, tháng, năm sinh;

+ Giới tính;

+ Quốc tịch (đối với người nước ngoài);

+ Số điện thoại, email;

+ Trường hợp đăng ký cho người chưa đủ 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì kê khai thêm thông tin về số định danh cá nhân; số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; 

Họ, tên đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch (đối với người nước ngoài).

Như vậy, khi đăng ký tài khoản định danh cá nhân điện tử phải tuân theo các quy định trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *