ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU THEO HỆ THỐNG MADRID

Hệ thống Madrid ra đời với sự tham gia ủng hộ của nhiều nước, tạo một hệ thống khá hoàn chỉnh giúp các nước dễ dàng đưa nhãn hiệu của mình sang các nước khác. Không phải tự nhiên mà các nước lại ngồi lại với nhau để đàm phán hình thành hệ thống Madrid cùng tồn tại song song với con đường nộp đơn trực tiếp tại quốc gia nước chỉ định. Và khi hệ thống này ra đời đã thu hút sự tham gia của nhiều nước trên thế giới. Điều này đã chứng minh rằng hệ thống này mang những đặc trưng riêng và tạo ra nhiều cơ hội cho người nộp đơn trong quá trình vận dụng hệ thống này để đăng ký quốc tế.

– Hệ thống Madrid là con đường ngắn nhất giúp các cá nhân hoặc tổ chức đưa nhãn hiệu của mình vào trong các nước khác để được bảo hộ. Điều này có nghĩa là khi nộp đơn thông qua hệ thống Madrid thì thời gian xử lý đơn đăng ký quốc tế sẽ ngắn hơn, nhanh chóng hơn (cụ thể là 12 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ đối với thành viên của Thỏa ước Madrid, 18 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ đối với thành viên của Nghị định thư) mà không cần phải tuân theo quy định về thời gian xử lý đơn đăng ký quốc tế của từng quốc gia chỉ định.

– Người nộp đơn chỉ cần nộp đơn tại Văn phòng quốc gia chuyển đến cơ quan đăng ký tại quốc gia chỉ định thông qua Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), chỉ định nước mà mình muốn bảo hộ nhãn hiệu mà không cần đến từng nước nộp đơn đăng ký.

– Về ngôn ngữ thì các nước thỏa thuận sử dụng một ngôn ngữ chung mà không phải nộp đơn vào nước nào thì phải sử dụng ngôn ngữ của nước đó; khiến cho người nộp đơn giảm bớt áp lực về trở ngại ngôn ngữ giữa các quốc gia.

– Về chi phí: Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu nộp thông qua hệ thống Madrid chỉ định đến các nước cần bảo hộ sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với việc nộp đơn đăng ký trực tiếp đến từng quốc gia bảo hộ.

Như vậy, việc đăng ký bảo hộ quốc tế nhãn hiệu thông qua hệ thống Madrid có rất nhiều ưu điểm, là cơ hội to lớn để các doanh nghiệp dễ dàng vươn ra thị trường nước ngoài mà vẫn có thể dễ dàng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình. Hệ thống Madrid có những đặc trưng riêng mà con đường đăng ký trực tiếp vào quốc gia không có nên đăng ký quốc tế theo hệ thống Madrid được người nộp đơn lựa chọn nhiều hơn khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở hàng loạt các nước khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *