Đặc điểm địa hình Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam

Khái quát chung về đặc điểm địa hình của 4 vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam:

>> Xem thêm:

1. Đông Bắc

(i) Phạm vi: Tả ngạn sông Hồng.

(ii) Hướng núi: Vòng cung.

(iii) Hình thái chung: Các cánh cung chụm lại ở Tam Đảo, mở ra phía bắc và đông.

(iv) Các dãy núi chính, các sông chính:

– Cánh cung Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.

– Các sông: Cầu, Thương, Lục Nam.

2. Tây Bắc

(i) Phạm vi: Giữa sông Hồng và sông Cả.

(ii) Hướng núi: Tây Bắc – Đông Nam.

(iii) Hình thái chung:

– Cao nhất cả nước.

– Phía Đông và Tây là các dãy núi cao và trung bình. Ở giữa thấp hơn gồm các dãy núi, sơn nguyên và cao nguyên đá vôi.

(iv) Các dãy núi chính, các sông chính:

– Dãy Hoàng Liên Sơn (đỉnh Fanxiphăng 3143m).

– Sông Đà, Mã, Chu.

3. Trường Sơn Bắc

(i) Phạm vi: Từ phía nam sông Cả tới dãy Bạch Mã.

(ii) Hướng núi: Tây Bắc – Đông Nam.

(iii) Hình thái chung:

– Các dãy núi song song và so le nhau, cao ở hai đầu và thấp trũng ở giữa.

– Kết thúc là dãy Bạch Mã đâm ngang ra biển.

(iv) Các dãy núi chính, các sông chính:

– Dãy Giăng Màn, Hoành Sơn, Bạch Mã. – Đỉnh Pu xai lai leng (2711m), Rào Cỏ (2235m).

– Sông Cả, Gianh, Đại, Bến Hải…

4. Trường Sơn Nam

(i) Phạm vi: Phía Nam dãy Bạch Mã.

(ii) Hướng núi: Vòng cung.

(iii) Hình thái chung:

– Bất đối xứng rõ rệt giữa 2 sườn Đông – Tây:

+ Tây: Các cao nguyên bazan bằng phẳng, các bán bình nguyên xen đồi.

+ Đông: Các khối núi cao đồ sộ, sườn dốc chênh vênh.

(iv) Các dãy núi chính, các sông chính:

– Đỉnh Ngọc Linh (2598m), Ngọc Krinh (2025m), Chư Yang Sin (2405m), Lâm Viên (2287m)…

– Sông Cái, sông Ba, Đồng Nai…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *