Đặc điểm cơ bản của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là một loại hình doanh nghiệp, đang được các cá nhân, tổ chức lựa chọn phổ biến hiện nay để hoạt động kinh doanh. Dưới đây là một số đặc điểm cơ bản của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

1/ Tư cách pháp lý

Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2/ Cơ cấu tổ chức

+ Thành viên Công ty TNHH một thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức Việt Nam, nước ngoài (có tư cách pháp nhân).

+ Thành viên luôn là chủ sở hữu công ty trừ trường hợp chủ sở hữu là tổ chức.

3/ Vốn điều lệ công ty và khả năng huy động vốn

– Theo quy định tại Điều 75 Luật Doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

– Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thời hạn góp vốn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp không góp đủ, Chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên.

– Công ty TNHH một thành viên không có khả năng phát hành cổ phần. Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn của công ty cũng khá đa dạng. Công ty có thể thông qua việc phát hành trái phiếu, vốn vay từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Hoặc chủ sở hữu công ty tự góp thêm vốn vào.

4/ Trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ trong phạm vi vốn điều lệ của công ty. Chủ sở hữu Công ty không phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình giống như loại hình Doanh nghiệp tư nhân.

5/ Cơ chế chuyển nhượng vốn

– Chủ sở hữu có thể chuyển toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức, cá nhân khác, đồng nghĩa với việc chủ sở hữu đã rút toàn bộ vốn ra khỏi công ty.

– Chủ sở hữu chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho cá nhân, tổ chức khác (rút một phần vốn) thì công ty phải đăng ký chuyển đổi sang  mô hình doanh nghiệp khác (công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *