Đặc điểm chung của địa hình Việt Nam. Sự ảnh hưởng chung của địa hình đối với sự hình thành đặc điểm sông ngòi nước ta

1.  Đặc điểm chung của địa hình Việt Nam

– Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp.

– Cấu trúc địa hình nước ta khá đa dạng.  

– Địa hình của vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

– Địa hình chịu tác động mạnh mẽ của con người.

2. Ảnh hưởng chung của địa hình đối với sự hình thành đặc điểm sông ngòi nước ta.

– Địa hình có vai trò quan trọng trong việc hình thành các đặc điểm sông ngòi của nước ta và tạo nên sự phân hóa đa dạng của sông ngòi nước ta.

– Địa hình đồi núi chiếm ¾ diện tích lãnh thổ nên sông ngòi nước ta phần lớn chảy qua vùng đồi núi và mang đặc điểm của sông ngòi miền núi 

– Địa hình kết hợp với lãnh thổ hẹp ngang nên phần lớn các sông ở nước ta đều ngắn, dốc, những hệ thống sông có diện tích lưu vực lớn chiếm tỉ lệ nhỏ và thường bắt nguồn từ ngoài lãnh thổ. 

– Theo hướng cấu trúc địa hình, sông ngòi nước ta có hướng chính là hướng TB-ĐN, hướng vòng cung.

– Địa hình nước ta là địa hình già trẻ lại và có tính phân bậc của địa hình đồi núi nên trên một dòng sông có khúc chảy êm đềm, có khúc nhiều thác ghềnh, sông đào lòng dữ dội.

– Địa hình có sự tương phản sâu sắc giữa đia hình đồi núi và địa hình đồng bằng và có sự thay đổi đột ngột giữa vùng hạ du và vùng thượng lưu sông.

– Địa hình nước ta là đồi núi bị cắt xẻ mạnh, sườn dốc lớn, quá trình xâm thực diễn ra mạnh khiến cho tổng lượng phù sa của các con sông rất lớn (200 triệu tấn/năm). – Địa hình có sự phân hóa đa dạng thành các khu vực địa hình dẫn đến sự phân hóa của mạng lưới sông ngòi và chế độ nước sông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *