Công thức tính chu vi hình tròn, hình vuông, tam giác, chữ nhật

1. Công thức tính chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông bằng tổng độ dài 4 cạnh hay nói cách khác chu vi hình vuông bằng 4 lần độ dài một cạnh của hình vuông.

P = a x 4

Trong đó:

+ a: Độ dài 1 cạnh của hình vuông.

+ P: Chu vi hình vuông.

2. Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi hình tròn chính là bằng 2 lần bán kính nhân với Pi: 

C = r x 2 x 3,14

Hoặc là tính chu vi hình tròn theo đường kính bằng chính đường kính nhân với Pi.

C = d x 3,14

Trong đó:

C: chu vi hình tròn

r: bán kính hình tròn

d: đường kính hình tròn

3,14: chính là hằng số π (Pi)

3. Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bằng tổng độ dài các đường bao quanh hình, cũng chính là đường bao quanh toàn bộ diện tích. Chu vi hình chữ nhật bằng hai lần tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.

P = (a + b) x 2

Trong đó:

+ a: Chiều rộng của hình chữ nhật.

+ b: Chiều dài của hình chữ nhật.

+ P: Chu vi hình chữ nhật.

4. Công thức tính chu vi hình tam giác

Tính chu vi tam giác thường: Tam giác thường là tam giác cơ bản có 3 cạnh với độ dài khác nhau. Công thức tính chu vi hình tam giác thường:

P = a + b + c

Trong đó:

P là chu vi tam giác.

a, b, c là 3 cạnh của hình tam giác đó.

Công thức tính chu vi tam giác cân:  Tam giác cân là tam giác có 2 cạnh và 2 góc bằng nhau. Đỉnh của tam giác cân là giao diện của 2 cạnh bên.

Để tính chu vi tam giác cân, bạn cần biết đỉnh của tam giác cân và độ dài 2 cạnh là được. Công thức tính chu vi hình tam giác cân là:

P = 2a + c

Trong đó:

a: Hai cạnh bên của tam giác cân.

c: Là đáy của tam giác.

Lưu ý, công thức tính chu vi tam giác cân sẽ được áp dụng để tính chu vi của tam giác vuông cân.

Cách tính chu vi tam giác đều: Tam giác đều là trường hợp đặc biệt của tam giác cân khi 3 cạnh bằng nhau. Công thức tính tam giác đều là:

P = 3 x a

Trong đó

P: Là chu vi tam giác đều.

a: Là chiều dài cạnh của tam giác.

Chu vi tam giác vuông: Tam giác vuông là tam giác có 1 góc vuông 90°. Công thức tính chu vi tam giác vuông là:

P = a + b + c

Trong đó

a và b: Hai cạnh của tam giác vuông.

c: Cạnh huyền của tam giác vuông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *