Công chứng hợp đồng mua bán đất ở đâu? Nơi có đất hay nơi cư trú?

Câu hỏi: Hiện tại tôi muốn bán một mảnh đất ở tại tỉnh Long An, nhưng hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Người mua mảnh đất của tôi cũng ở thành phố, chúng tôi đã thỏa thuận xong hợp đồng. Bây giờ muốn công chứng hợp đồng ở thành phố luôn có được không? Hay phải về Long An công chứng?

Trả lời:

Căn cứ Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (trên thực tế còn được gọi là hợp đồng mua bán đất/ mua bán nhà, đất) phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản thì không bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực).

Trong đó, việc công chứng hợp đồng mua bán đất được thực hiện theo quy định tại Luật Công chứng năm 2014.

Theo đó, căn cứ Điều 142 Luật Công chứng năm 2014 thì trường hợp bạn muốn chuyển nhượng một mảnh đất ở tại tỉnh Long An, thì bạn và người nhận chuyển nhượng phải thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại một trong các tổ chức hành nghề công chứng có trụ sở tại tỉnh Long An (tức nơi có đất), không được công chứng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *