Công an có phải là cán bộ, công chức hay không?

Hiện nay không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể Công an nhân dân có phải là cán bộ, công chức hay không?

Do đó, không có cơ sở pháp lý cụ thể để khẳng định về vấn đề này. Theo đó, để xác định công an nhân dân có phải là cán bộ, công chức hay không, có thể dựa vào khái niệm, cũng như cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm đối với các vị trí này, trong đó:

– Khái niệm công an nhân dân hiện nay được quy định tại Luật Công an nhân dân năm 2018: Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân, là người được đào tạo, tuyển chọn,…

– Khái niệm cán bộ, công chức thì được quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi 2019): 

+ Cán bộ là người được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng, Nhà nước,…

+ Công chức là người được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, Nhà nước,….

Như vậy có thể xác định như sau:

– Nếu một người được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm vào một chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong Công an nhân dân thì chúng ta có thể xác định đó là cán bộ.

– Còn nếu người nào được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các ngạch, chức vụ, chức danh trong Công an nhân dân thì có thể được xác định là công chức.

Lưu ý:

– Trường hợp Công an nhân dân là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an thì chắc chắn không phải là công chức.

– Trưởng công an xã, phường, thị trấn chắc chắn là công chức theo quy định của pháp luật về công chức cấp xã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *