Cơ hội để Cử nhân Luật được bổ nhiệm Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển

Căn cứ Thông tư 177/2019/TT-BQP thì người đáp ứng đủ các tiêu chuẩn nhất định thì có thể được bổ nhiệm cảnh sát viên (CSV), trinh sát viên (TSV) của Cảnh sát biển Việt Nam (CSB) như là sĩ quan CSB đang tại ngũ…; có trình độ đại học An ninh/Cảnh sát, Học viện Khoa học quân sự hoặc cử nhân luật;…

Mặt khác, căn cứ Khoản 5 Điều 4 Thông tư 177/2019/TT-BQP thì chỉ những người đang là sĩ quan CSB thì mới được tuyển chọn để bổ nhiệm CSV hoặc TSV.

Như vậy, không có chuyện công dân có bằng Cử nhân Luật là sẽ có thể được bổ nhiệm vào CSV, TSV.

Mà bắt buộc người đó phải đang là sĩ quan CSB đang tại ngũ có bằng cử nhân luật (hoặc có trình độ đại học An ninh, đại học Cảnh sát, Học viện Khoa học quân sự) và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khác thì mới có thể được bổ nhiệm.

Do đó, để có thể được bổ nhiệm CSV hoặc TSV, trước hết người có bằng cử nhân Luật phải tham gia vào lực lượng CSB trước. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào CSB thực hiện theo Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *