Có được làm thẻ căn cước công dân gắn chíp tại Hà Nội, TP.HCM?

Điều 26 Luật căn cước công dân 2014 quy định công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân tại cơ quan quản lý căn cước công dân thuộc:

– Bộ Công an.

– Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

– Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương.

– Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019/TT-BCA) của Bộ Công an quy định phân cấp giải quyết thủ tục cấp căn cước công dân như sau:

– Cơ quan quản lý căn cước công dân công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.

– Cơ quan quản lý căn cước công dân công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó. Đồng thời, tiến hành cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

– Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ căn cước công dân khi công dân có yêu cầu và các trường hợp đặc biệt.

Như vậy: Theo quy định trên thì trường hợp cấp căn cước công dân lần đầu, cấp đổi từ CMND sang căn cước công dân thì người dân phải về địa phương đăng ký thường trú để làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Tuy nhiên, trong năm 2021, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đang sinh sống trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM sẽ đổi căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân thường trú và tạm trú trên địa bàn TP.

Theo lộ trình của Công an TP.HCM, việc cấp căn cước công dân có gắn chip sẽ tiến hành trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là trước 01/7/2021, TP.HCM sẽ ưu tiên cấp đổi cho những người đủ 14 tuổi chưa làm căn cước công dân, hiện còn đang sử dụng CMND 9 số.

Giai đoạn 2 là sau 01/7/2021 sẽ bắt đầu cấp căn cước công dân gắn chip cho những người đang sử dụng căn cước công dân mã vạch và CMND 12 số.

Do đó: Trường hợp người dân đang tạm trú tại TP.HCM có nhu cầu đổi thẻ CMND sang căn cước công dân gắn chíp thì có thể nộp hồ sơ tại công an quận, huyện nơi tạm trú hoặc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM để được giải quyết cấp căn cước công dân gắn chip theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *