Có được hưởng căn nhà khi cha chết đột ngột?

Luật sư cho tôi hỏi, cha tôi ký hợp đồng tặng cho tôi căn nhà và đất tại phòng công chứng rồi, đang làm thủ tục sang tên (chưa ra giấy chủ quyền) thì cha tôi mất đột ngột và không có để lại di chúc. Vậy tôi có được hưởng căn nhà và diện tích đất này không? Hay phải chia cho các đồng thừa kế khác một phần căn nhà?

Trả lời:

Trường hợp căn nhà và diện tích đất thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp của cha bạn thì cha bạn có quyền tặng cho phần diện tích đất và căn nhà đó cho bất kỳ ai.

Như vậy, nếu cha của bạn đã quyết định cho bạn phần diện tích đất và căn nhà đó, và hai bên đã làm hợp đồng tặng cho có công chứng theo quy định, nên bạn có quyền sử dụng đối với diện tích đất và quyền sở hữu hợp pháp đối với căn nhà đó kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực pháp luật (tại thời điểm công chứng, hoặc thời điểm khác do cha con bạn thỏa thuận trong hợp đồng).

Cụ thể, theo quy định tại Điều 12 Luật Nhà ở 2014 thì hợp đồng tặng cho nhà ở phải được lập thành văn bản và công chứng, chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền.Theo đó, bên nhận tặng cho nhà ở có trách nhiệm nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo trình tự quy định tại Điều 120 Luật Nhà ở 2014 . Quyền sở hữu nhà ở được chuyển cho bên nhận tặng cho nhà ở kể từ thời điểm hợp đồng tặng cho được công chứng, chứng thực.

Do đó: Khi đã ký hợp đồng tặng cho nhà,, đất, thì quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đã được pháp luật công nhận cho bạn. Việc làm giấy chủ quyền chỉ là thủ tục hành chính. Diện tích đất và căn nhà mà cha bạn đã ký hợp đồng tặng cho lại cho bạn tại phòng công chứng đã thuộc quyền sở hữu của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *