Có bằng cao đẳng dược được mở nhà thuốc không?

Khoản 2 Điều 33 Luật Dược năm 2016 quy định: Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược và vị trí công việc quy định tại Điều 11 của Luật này phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với cơ sở kinh doanh dược quy định tại Khoản 2 Điều 32 của Luật này.

Khoản 2 Điều 32 Luật Dược năm 2016 quy định: Nhà thuốc là cơ sở bán lẻ thuốc (một trong các cơ sở kinh doanh dược).

Điều 11 Luật Dược năm 2016 quy định các vị trí công việc phải có Chứng chỉ hành nghề dược bao gồm:

– Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược.

– Người phụ trách về bảo đảm chất lượng của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

– Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Mà theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Luật Dược năm 2016 thì người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc phải có Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (bằng dược sĩ) và có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

Như vậy: Nếu cá nhân chỉ có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược thì không đủ điều kiện để trở thành người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc, đồng nghĩa không thể mở được nhà thuốc.

Vậy người có bằng tốt nghiệp cao đẳng dược được mở cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc dưới hình thức nào?

Tại Khoản 2 Điều 18 Luật Dược năm 2016 quy định người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc phải có một trong các văn bằng chuyên môn sau đây và có 18 tháng thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp:

– Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (bằng dược sĩ).

– Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược.

– Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược.

Như vậy: Nếu cá nhân chỉ có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành dược thì có thể mở cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc dưới hình thức là quầy thuốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *