Chứng thực hồ sơ xin việc ở đâu?

Câu hỏi: Xin chào, tôi muốn chứng thực hồ sơ xin việc thì đến cơ quan nào để chứng thực? Mong luật sư tư vấn giúp tôi, cảm ơn.

Trả lời:

Trên thực tế, mọi người vẫn đang sử dụng cụm từ “chứng thực hồ sơ xin việc”. Tuy nhiên, về mặc pháp lý không có thuật ngữ cũng như thủ tục “chứng thực hồ sơ xin việc”.

Mà trong hồ sơ xin việc thường sẽ yêu cầu phải có bản “sơ yếu lý lịch” của người đi xin việc. Và thường các nhà tuyển dụng (công ty, doanh nghiệp,…) sẽ yêu cầu bản sơ yếu lý lịch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

Do đó, việc “chứng thực hồ sơ xin việc” mà mọi người hay gọi là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng thực chữ ký của người khai sơ yếu lý lịch trên bản sơ yếu lý lịch.

Theo đó, Tại điểm b, khoản 2, Điều 5 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định:

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

…b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;”

Như vậy: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sẽ có thẩm quyền chứng thực chữ ký của người khai sơ yếu lý lịch trên bản sơ yếu lý lịch.

Do đó, trường hợp bạn có nhu cầu chứng thực chữ ký trên sơ yếu lý lịch thì bạn đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi bạn đang cư trú (nơi bạn thường trú hoặc tạm trú đều được) để yêu cầu chứng thực chữ ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *