CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ SÁNG CHẾ (HỆ THỐNG PCT)

Trong quá trình hội nhập thế giới, các cá nhân/ tổ chức không chỉ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong nước mà còn hướng đến thị trường quốc tế. Để tạo thuận lợi cho việc bảo hộ quyền SHTT cho các nước tại các thị trường quốc tế, các nước đã ký kết với nhau các điều ước quốc tế cũng như thiết lập các hệ thống đăng ký quốc tế để giúp đơn giản hóa thủ tục đăng ký bảo hộ tài sản SHTT khi muốn bảo hộ ở nhiều nước trên thế giới mà không phải nộp trực tiếp vào từng quốc gia riêng lẻ bằng cách thông qua đại diện ở các nước đó.

Đối với bảo hộ sáng chế, các nước đã ký với nhau Hiệp ước hợp tác về sáng chế (Hợp tác PCT), để thiết lập Hệ thống PCT do WIPO quản lý tạo cơ chế bảo hộ sáng chế tại các nước trong Hiệp ước. Việt Nam là thành viên của Hiệp ước PCT, nên doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dựng hệ thống PCT để nộp đơn đăng ký sáng chế vào nhiều nước khác là thành viên của Hiệp ước PCT.

Vậy Hệ thống PCT có những chức năng, ưu điểm nào mà các chủ đơn cần khai thác khi nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế, các bạn hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

– Hệ thống PCT cho phép doanh nghiệp có thể chỉ định việc nộp đơn đăng ký sáng chế ở tát cả các quốc gia thành viên của Hiệp ước PCT trên một tờ khai đăng ký duy nhất với một ngôn ngữ duy nhất.

– Đơn đăng ký được nộp theo hệ thống PCT có thể hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn quốc gia đã nộp trước đó cho cùng sáng chế theo Điều 4 Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

– Duy trì tất cả các cơ hội bảo hộ sáng chế ở các quốc gia khác nhau trong khoảng thời gian dài hơn so với việc nộp đơn trực tiếp ở từng nước riêng lẻ. Cụ thể là doanh nghiệp có thêm thời gian (thường là 30-31 tháng kể từ ngày doanh nghiệp nộp đơn đầu tiên cho cùng sáng chế tại nước xuất xứ, hoặc kể từ ngày nộp đơn PCT nếu đơn PCT này chính là đơn đầu tiên mà doanh nghiệp nộp cho sáng chế này) thay vì khoảng 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên cho cùng sáng chế tại nước xuất xứ nếu nộp đơn trực tiếp và không thông qua Hệ thống PCT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *