Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hiện nay là ai?

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hiện nay là Đồng chí HẦU A LỀNH. Sau đây là tóm tắt tiểu sử của Đồng chí HẦU A LỀNH theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

– Ngày sinh: 22/6/1973        Nam/Nữ: Nam        Dân tộc: Mông

– Quê quán: Xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

– Ngày vào Đảng: 19/01/1994        Ngày chính thức: 19/01/1995

– Trình độ đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ khoa học nông nghiệp

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh B

– Khen thưởng: Huân chương lao động hạng Ba (2010), Nhì (2017)

– Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, XI

– Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

– Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/1995 – 7/2000:Trợ lý nghiệp vụ Cục 16, Tổng cục II, Bộ Quốc phòng.
8/2000 – 02/2001:Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai.
3/2001 – 5/2004:Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Sa Pa, Lào Cai.
6/2004 – 4/2006:Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Lào Cai, Đại biểu HĐND huyện Sa pa nhiệm kỳ 2004-2009.
5/2006 – 3/2010:Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Lào Cai; đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.
4/2010 – 9/2010:Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai; đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.
10/2010 – 12/2010:Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai; đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai.
01/2011 – 7/2015:Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sa Pa, Lào Cai.
8/2015 – 9/2015:Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV.
10/2015 – 02/2016:Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.
3/2016 – 12/2017:Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.
01/2018 – 9/2019:Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
10/2019 –  4/2021:Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Từ 08/4/2021:Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *