Chủ đánh đập, hành hạ chó, mèo, vật nuôi bị phạt bao nhiêu tiền?

Khoản 4 Điều 69 Luật chăn nuôi năm 2018 quy định tổ chức, cá nhân không được đánh đập, hành hạ vật nuôi.

Trong đó, theo khoản 5 điều 2 Luật chăn nuôi năm 2018 thì vật nuôi bao gồm gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi.

Mà động vật khác trong chăn nuôi ở đây là động vật ngoài gia súc, gia cầm và ngoài Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật rừng thông thường, động vật thủy sản, danh mục động vật rừng hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Động vật khác trong chăn nuôi được đề cập trong Luật chăn nuôi năm 2018 bao gồm: chim yến; ong mật; chó, mèo; hươu sao;…

Do đó: tổ chức, cá nhân có hành vi đánh đập, hành hạ chó, mèo là vi phạm pháp luật.

Ngày 01/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Theo đó, quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hoạt động chăn nuôi, đối xử nhân đạo với vật nuôi, kiểm soát giết mổ động vật trên cạn như sau:

Thứ nhất, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi.

Thứ hai, Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở giết mổ tập trung có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Không có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh trước khi giết mổ;

Đánh đập vật nuôi trước khi giết mổ;

Không có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ.

Thứ ba, Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi cản trở, phá hoại, xâm phạm trái phép hoạt động chăn nuôi hợp pháp.

Thứ tư, đối với hành vi đưa vật thể lạ, bơm nước cưỡng bức hoặc các chất khác vào cơ thể động vật trên cạn trước khi giết mổ thì bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm dưới 100 kg;

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm từ 100 kg đến dưới 500 kg;

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm từ 500 kg đến dưới 1.000 kg;

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm từ 1.000 kg trở lên.

Nghị định 14/2021/NĐ-CP đồng thời quy định mức phạt tiền nêu trên là đối với cá nhân. Đối với tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì bị phạt tiền gấp đôi.

Như vậy: Trường hợp chủ nhân có hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với chó mèo, vật nuôi có thể bị phạt tiền tối đa đến 3 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng.

Lưu ý: Quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực áp dụng từ ngày 20 tháng 4 năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *