Chỉ tiêu NỮ của các trường Công an nhân dân năm 2021

Ngày 9/3, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã có hướng dẫn về công tác tuyển sinh CAND năm 2021. Theo đó, đối tượng được dự tuyển, cũng như chỉ tiêu tuyển sinh nam, nữ của các trường Công an nhân dân năm 2021 cụ thể như sau:

1. Đối tượng được dự tuyển vào các trường CAND năm 2021, gồm:

Một là, cán bộ Công an trong biên chế;

Hai là, chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên (tính đến tháng thi tốt nghiệp THPT); công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự được dự tuyển thêm 01 lần trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến tháng sơ tuyển;

Ba là, học sinh Trường Văn hóa CAND;

Bốn là, công dân thường trú theo quy định hiện hành tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

Lưu ý về độ tuổi được dự tuyển: Tính đến năm dự tuyển, cán bộ Công an trong biên chế, chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự không quá 30 tuổi; học sinh Trường Văn hóa CAND, công dân thường trú theo quy định hiện hành tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi; người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi;

2. Chỉ tiêu tuyển sinh nam, nữ các trường CAND năm 2021

Theo bảng trên, thì chỉ tiêu NỮ của các trường Công an nhân dân năm 2021 cụ thể như sau:

*Học viện An ninh nhân dân: Tuyển 33 chỉ tiêu nữ nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh; 04 chỉ tiêu ngành An toàn thông tin.

*Học viện Cảnh sát nhân dân: Tuyển 53 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát;

*Học viện Chính trị CAND: Tuyển 08 chỉ tiêu nữ.

*Trường Đại học An ninh nhân dân: Tuyển 33 chỉ tiêu nữ.

*Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: Tuyển 04 chỉ tiêu nữ.

*Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND: Tuyển 10 chỉ tiêu nữ.

*Học viện Quốc tế: Tuyển 10 chỉ tiêu nữ ngành ngôn ngữ Anh và 06 chỉ tiêu ngành ngôn ngữ Trung Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *