Các trường Công an nhân dân tuyển NỮ năm 2021

Ngày 9/3, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã có hướng dẫn về công tác tuyển sinh CAND năm 2021. Theo đó, năm 2021, các trường Công an nhân dân có tuyển thí sinh nữ cụ thể như sau:

1. Học viện An ninh nhân dân tuyển thí sinh nữ ở Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh và Nhóm ngành An toàn thông tin với các chỉ tiêu cụ thể tương ứng với các phương thức tuyển sinh như sau:

Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh: Tuyển 03 chỉ tiêu theo Phương thức 1; 06 chỉ tiêu theo Phương thức 2 và 24 chỉ tiêu theo Phương thức 3 (tổ hợp xét tuyển theo phương thức 3 gồm A00, A01, C03 và D01).

Nhóm ngành An toàn thông tin: Tuyển 04 chỉ tiêu theo Phương thức 3 (tổ hợp xét tuyển theo phương thức 3 gồm A00, A01).

2. Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển sinh Nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát với các chỉ tiêu cụ thể tương ứng với các phương thức tuyển sinh như sau:

Tuyển 03 chỉ tiêu theo Phương thức 1;

Tuyển 07 chỉ tiêu theo Phương thức 2;

Tuyển 43 chỉ tiêu theo Phương thức 3 (tổ hợp xét tuyển theo phương thức 3 gồm A00, A01, C03 và D01).

3. Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyển sinh Nhóm ngành Xây dựng lực lượng CAND với chỉ tiêu tuyển nữ như sau:

Tuyển 08 chỉ tiêu theo Phương thức 3 (tổ hợp xét tuyển theo phương thức 3 gồm A00, A01, C03 và D01).

4. Trường Đại học An ninh nhân dân tuyển sinh nhóm ngành nghiệp vụ An ninh với chỉ tiêu tuyển nữ cụ thể như sau:

Tuyển 03 chỉ tiêu theo Phương thức 1;

Tuyển 06 chỉ tiêu theo Phương thức 2;

Tuyển 24 chỉ tiêu theo Phương thức 3 (tổ hợp xét tuyển theo phương thức 3 gồm A00, A01, C03 và D01).

5. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tuyển sinh nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát với chỉ tiêu tuyển nữ cụ thể như sau:

Tuyển 04 chỉ tiêu theo Phương thức 1;

Tuyển 07 chỉ tiêu theo Phương thức 2;

Tuyển 39 chỉ tiêu theo Phương thức 3 (tổ hợp xét tuyển theo phương thức 3 gồm A00, A01, C03 và D01).

6. Trường Đại học Phòng chát chữa cháy tuyển 04 chỉ tiêu nữ theo phương thức 3 (tổ hợp xét tuyển A00).

7. Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND tuyển sinh nhóm ngành Kỹ thuật CAND với chỉ tiêu tuyển nữ cụ thể như sau:

Tuyển 02 chỉ tiêu theo Phương thức 1;

Tuyển 08 chỉ tiêu theo Phương thức 3 (tổ hợp xét tuyển theo phương thức 3 gồm A00, A01).

8. Học viện Quốc tế tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc với chỉ tiêu tuyển nữ như sau:

Ngành Ngôn ngữ Anh: Tuyển 03 chỉ tiêu theo Phương thức 1; 03 chỉ tiêu theo Phương thức 2 và 04 chỉ tiêu theo Phương thức 3 (tổ hợp xét tuyển theo phương thức 3 gồm D01).

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: Tuyển 02 chỉ tiêu theo Phương thức 1; 02 chỉ tiêu theo Phương thức 2 và 02 chỉ tiêu theo Phương thức 3 (tổ hợp xét tuyển theo phương thức 3 gồm D01 và D04).

Phương thức tuyển sinh trường Công an nhân dân năm 2021

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) với kết quả học tập THPT. Áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học tập THPT. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.

One thought on “Các trường Công an nhân dân tuyển NỮ năm 2021

  • 20/12/2021 at 9:12 sáng
    Permalink

    Nữ không được tuyển chọn ở khối C00 ạ

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *