Chiều cao bao nhiêu mới được thi vào ngành Công an nhân dân?

Điều 6 Thông tư số 15/2016/TT-BCA quy định tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành quy định điều kiện về chiều cao của người đăng ký dự tuyển vào ngành Công an nhân dân như sau:

– Đối với nam:

+ Có chiều cao từ 1,64 m trở lên.

+ Đối với học sinh thuộc vùng KV1 (bao gồm học sinh hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo KV1 hoặc học sinh có HKTT 05 năm tại địa bàn thuộc KV1), học sinh là người dân tộc thiểu số: Yêu cầu phải có chiều cao từ 1,62 m trở lên.

– Đối với nữ: 

+ Có chiều cao từ 1,58 m trở lên..

+ Đối với học sinh thuộc vùng KV1 (bao gồm học sinh hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo KV1 hoặc học sinh có HKTT 05 năm tại địa bàn thuộc KV1), học sinh là người dân tộc thiểu số: Yêu cầu phải có chiều cao từ 1,56 m trở lên.

Riêng đối với công dân đang hoặc đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân, chiều cao thực hiện theo quy định hiện hành về khám sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Trong trường hợp Công an các đơn vị, địa phương có yêu cầu tuyển về chiều cao cao hơn quy định chung phải báo cáo Bộ trưởng quyết định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *