Chỉ tuyển người tốt nghiệp ĐH loại khá trở lên để đào tạo Văn bằng 2 Công an?

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Trường Đại học An ninh nhân dân đã có thông báo về việc tuyển sinh công dân tốt nghiệp Đại học ngoài ngành để đào tạo Văn bằng 2 tại các trường này.

Trong đó, các trường đều có yêu cầu khắc khe về xếp loại tốt nghiệp đối với thí sinh đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

– Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (tuyển sinh toàn quốc): Chỉ tuyển sinh đối với thí sinh đã tôt nghiệp và đã được cấp bằng đại học chính quy hình thức tập trung, xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

– Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Trường Đại học An ninh nhân dân: Chỉ tuyển sinh đối với thí sinh tốt nghiệp và đã được cấp bằng đại học chính quy hình thức tập trung, xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

Ngoài điều kiện trên: Các thí sinh còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo thông báo của trường: Xem chi tiết tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *