Chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp công an năm 2021

Năm 2021, tổng chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp ngành công an nhân dân là 300 chỉ tiêu được phân bổ cho các trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Cao đẳng An ninh nhân dân I, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II, cụ thể như sau:

Hệ trung cấp Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển 50 chỉ tiêu, trong đó có 48 chỉ tiêu là nam và 02 chỉ tiêu là nữ;

Các tổ hợp môn xét tuyển: A00.

Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh trên toàn quốc.

Hệ trung cấp của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I tuyển 50 chỉ tiêu, trong đó có 48 chỉ tiêu là nam và 02 chỉ tiêu là nữ;

Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh trên toàn quốc.

Các tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, B00, C00, C03, D01.

Hệ trung cấp của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tuyển 100 chỉ tiêu, trong đó có 94 chỉ tiêu là nam và 06 chỉ tiêu là nữ;

Các tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, B00, C00, C03, D01.

Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh khu vực phía Bắc.

Hệ trung cấp của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II tuyển 100 chỉ tiêu, trong đó có 96 chỉ tiêu là nam và 04 chỉ tiêu là nữ;

Các tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, B00, C00, C03, D01.

Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh khu vực phía Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *