Chi phí tố tụng trong tố tụng hình sự

Căn cứ vào Điều 135 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH Bộ luật tố tụng hình sự thì chi phí tố tụng trong tố tụng hình sự được quy định như sau:

– Chi phí trong tố tụng hình sự gồm án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng.

– Án phí gồm án phí sơ thẩm, phúc thẩm hình sự, án phí sơ thẩm, phúc thẩm dân sự trong vụ án hình sự.

– Lệ phí gồm lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định, các giấy tờ khác của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các khoản lệ phí khác mà pháp luật quy định.

– Chi phí tố tụng gồm:

+ Chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa trong trường hợp chỉ định người bào chữa;

+ Chi phí giám định, định giá tài sản;

+ Các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *