Chỉ được quay phim, chụp hình CSGT khi đủ 3 điều kiện

Căn cứ Thông tư 67/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 do Bộ Công an ban hành thì nhân dân được quyền giám sát Công an nhân dân (trong đó bao gồm lực lược cảnh sát nhân dân) trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Việc giám sát được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Trong đó, nổi bật là hình thức giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp. Tuy nhiên, nhân dân chỉ được thực hiện ghi âm, ghi hình cảnh sát giao thông khi đảm bảo đủ 03 điều kiện sau đây:

1. Điều kiện thứ nhất, là việc ghi âm, ghi hình không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sỹ khi đang thực thi nhiệm vụ.

2. Điều kiện thứ hai, là nhân dân chỉ được thực hiện hình thức giám sát này ở ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (Lưu ý, điều kiện này chỉ áp dụng đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông);

3. Điều kiện cuối cùng là phải tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình ghi âm, ghi hình cảnh sát giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *