Chế độ phụ cấp thâm niên với giáo viên các cấp năm 2021

Điều 76 Luật Giáo dục 2019 không còn quy định phụ cấp thâm niên trong tiền lương như trước đây mà thay vào đó là ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề.

Căn cứ các quy định trên, theo lộ trình thì giáo viên sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên từ năm 2021.

Tuy nhiên, tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua việc lùi thời điểm cải cách tiền lương đến 01/7/2022. Đồng thời, tại Công văn 8982 ngày 27/7/2020, Bộ Tài chính đã đề nghị lùi thời gian cắt phụ cấp thâm niên nhà giáo đến khi chế độ tiền lương mới được ban hành và có hiệu lực.

Như vậy, nếu không có thông báo mới, giáo viên sẽ không còn được hưởng phụ cấp thâm niên từ ngày 01/7/2022.

Đồng nghĩa với đó, trong năm 2021, giáo viên sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 3 Nghị định 54/2011/NĐ-CP như sau:

“Nhà giáo đủ 05 năm (60 tháng) giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%.”

Loại phụ cấp này được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Lưu ý: Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 05 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên. Trong đó:

– Thời gian hưởng phụ cấp: Thời gian giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục; hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác cộng dồn với thời gian giảng dạy, giáo dục.

– Thời gian không tính hưởng phụ cấp: Thời gian tập sự, thử việc, hợp đồng làm việc lần đầu; nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn; bị tạm đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *