Cấu thành tội hiếp dâm

Hành vi hiếp dâm bị coi là tội phạm thuộc nhóm tội xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của người khác. Tội hiếp dâm được quy định Điều 141 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017. Các yếu tố cấu thành tội danh này theo quy định như sau:

1/ Chủ thể: Chủ thể của tội hiếp dâm là bất kỳ người nào từ đủ 14 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hình sự.

2/ Khách thể: Tội hiếp dâm là xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.

3/ Mặt khách quan:

+ Về hành vi: Có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

Hành vi dùng vũ lực: Dùng sức mạnh vật chất đè bẹp sự kháng cự của nạn nhân chống lại sự giao cấu như: Đè ngã, vật lận, giữ chân tay, ép vào góc tường….

Hành vi đe dọa dùng vũ lực: Là làm cho ý chí của nạn nhân bị tê liệt buộc họi phải giao cấu mà không giám kháng cự như dọa giết, hay dọa gây thương tích, đe dọa đến tính mạng hay các hành vi khác.

Tình trạng không thể kháng cự được của nạn nhân: Là lợi dụng việc nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự, tự vệ như: Bị ốm đau, uống thuốc ngủ hay say rượu…

Các thủ đoạn khác nhằm giao cấu trái ý muốn của người bị hại

4/ Mặt chủ quan: Tội hiếp dâm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *