Cấu thành tội cưỡng dâm

Tội cưỡng dâm được quy định cụ thể trong Bộ luật hình sự. Vậy cấu thành tội phạm được thể hiện cụ thể như sau:

1/ Khách thể:

Nạn nhân là người đang lệ thuộc vào người phạm tội hoặc đang ở trong tình trạng quẫn bách. Họ không được đảm bảo các quyền lợi, được tự do lựa chọn khi chịu tác động tâm lý từ phía người phạm tội. Hành vi cưỡng dâm nêu trên xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự và sức khoẻ của người khác.

Tội xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về tình dục của con người. Trong thực tế, chủ yếu nạn nhân của tội phạm này là phụ nữ. Do đó cũng xâm phạm danh dự, phẩm giá của phụ nữ,… rất được coi trọng và đề cao.

2/ Mặt khách quan:

– Về hành vi: Có hành vi giao cấu với người khác (là người bị lệ thuộc hoặc đang cần sự giúp đỡ do đang ở trong tình trạng quẫn bách) bằng cách dùng thủ đoạn như dụ dỗ, mua chuộc, đe doạ…

– Dấu hiệu khác.

+ Đối tượng bị hại phải là người có mối quan hệ lệ thuộc với người phạm tội. Được hiểu là mối quan hệ lệ thuộc về nhiều mặt: về vật chất (như được nuôi dưỡng, được trợ giúp về điều kiện sinh sống..), về xã hội (như giữa giáo viên với học sinh, giữa bác sĩ với bệnh nhân), về tín ngưỡng (giữa tín đồ với người có chức sắc tôn giáo), về quan hệ gia đình (như giữa anh chị em cùng cha khác mẹ…), về công tác (như giữa thủ trưởng với nhân viên thuộc quyền…). Tất cả mối quan hệ nêu trên phải là mối quan hệ lệ thuộc thực sự, tức là người phạm tội phải có uy thế nhất định đối với người bị hại.

+ Người đang ở trong tình trạng quẫn bách: Được hiểu là trường hợp người bị hại đó đang gặp những khó khăn rất lớn về kinh tế… khó có thể khắc phục được hoặc đang gặp hiểm hoạ (như người thân đang mắc bệnh hiểm nghèo không có điều kiện về tài chính để đưa đi chữa trị, bản thân hoặc gia đình bị thiên tai bị phá sản… nên bị túng thiếu nghiêm trọng cần phải có ngay sự giúp đỡ).

+ Phải là miễn cưỡng giao cấu với người phạm tội: Được hiểu là người bị hại chấp nhận giao cấu nhưng không phải tự nguyện mà do sự tác động bởi các thủ đoạn khống chế tư tưởng (như doạ dẫm, hứa hẹn, giúp đỡ…) của người phạm tội.3.3. Mặt chủ quan của tội cưỡng dâm:

3/ Mặt chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp. Đồng thời còn xâm phạm đến sức khoẻ, tính mạng của người khác.

4/ Chủ thể: Chủ thể của tội cưỡng dâm là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *