Câu hỏi ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin có đáp án (2021)

Đề cương ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin. Tổng hợp câu hỏi ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin và đáp án tham khảo:

1. Sức lao động là một dạng hàng hóa đặc biệt

Sức lao động là tổng hợp toàn bộ thể lực và trí lực tồn tại trong một con người và được người đó sử dụng vào sản xuất.

Trong mọi xã hội, sức lao động đều là yếu tố của sản xuất nhưng sức lao động chỉ trở thành hàng hóa sức lao động khi có hai điều kiện sau:

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

2. Cung là gì? Cầu là gì? Mối quan hệ cung – cầu

Cầu là nhu cầu có khả năng thanh toán, là số lượng hàng hóa, dịch vụ mà người mua muốn mua và sẵn sàng mua tại những mức giá khác nhau vào những thời điểm nhất định. Quy mô của cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thu nhập, sức mua của đồng tiền, thị hiếu người tiêu dùng… trong đó giá cả là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Cung là tổng số hàng hóa có ở thị trường hoặc có khả năng thực tế cung cấp cho thị trường, là số hàng hóa, dịch vụ mà người bán muốn bán và sẵn sàng bán ở những mức giá khác nhau vào những thời điểm nhất định. Quy mô cung thuộc vào các yếu tố như số lượng, chất lượng các yếu tố sản xuất, chi phí sản xuất… trong đó, cũng như cầu, giá cả có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Cung và cầu có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau trên thị trường

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

3. Cạnh tranh là gì? Tác động tích cực và tiêu cực của cạnh tranh?

Cạnh tranh là sự ganh đua về kinh tế giữa những chủ thể trong nền sản xuất hàng hóa nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc tiêu dùng hàng hóa để từ đó thu được nhiều lợi ích nhất cho mình.

Cạnh tranh có thể xảy ra giữa người sản xuất với người tiêu dùng (người sản xuất muốn bán giá cao, người tiêu dùng muốn mua rẻ); giữa người tiêu dùng với nhau để mua được hàng rẻ hơn, tốt hơn; giữa những người sản xuất để có những điều kiện tốt hơn trong sản xuất và tiêu thụ.

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

4. Tại sao nói cạnh tranh là quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa?

Cạnh tranh là sự ganh đua về kinh tế giữa những chủ thể trong nền sản xuất hàng hóa nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc tiêu dùng hàng hóa để từ đó thu được nhiều lợi ích nhất cho mình.

Cạnh tranh là một quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa bởi thực chất nó xuất phát từ quy luật giá trị của sản xuất hàng hóa.

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

5. Thị trường là gì, các chức năng của thị trường

Thị trường là tổng thể các mối quan hệ cạnh tranh, cung – cầu, giá cả, giá trị… mà trong đó giá cả và sản lượng hàng hóa tiêu thụ được xác định.

Thị trường có thể phân loại theo nhiều cách khác nhau: theo đối tượng giao dịch, theo tính chất và cơ chế vận hành thị trường, theo quy mô, phạm vi…

Dù thị trường có nhiều loại khác nhau nhưng nhìn chung thị trường thực hiện ba chức năng chủ yếu sau:

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

6. Quy luật giá trị là gì? Tác động của nó với nền sản xuất hàng hóa

Quy luật giá trị là quy luật giá trị cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở giá trị hàng hóa của nó, tức là trên cơ sở hao phí lao động XH cần thiết.

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

7. Nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ

Tiền ra đời là kết quả phát triển lâu dài của sản xuất và trao đổi hàng hóa.

Quá trình phát triển của các hình thái biểu hiện của giá trị:

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

8. Lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

Giá trị của hàng hóa là lao động trừu tượng của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.

Lượng lao động của hàng hóa được đo bằng lượng lao động tiêu hao để sản xuất ra hàng hóa đó và tính bằng thời gian lao động.

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

9. 02 thuộc tính của hàng hóa và mối quan hệ với tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi buôn bán.

Hàng hóa có thể ở dạng hữu hình như sắt, thép, thực phẩm… hay vô hình như dịch vụ, giao thông vận tải… nhưng dù ở dạng nào nó cũng có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị.

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

10. Các điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa

Sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức sản xuất trong đó sản phẩm làm ra không phải để đáp ứng nhu cầu của người trực tiếp sản xuất mà đáp ứng nhu cầu của XH thông qua trao đổi mua bán.

Để sản xuất hàng hoá ra đời và tồn tại cần có hai điều kiện:

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

One thought on “Câu hỏi ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin có đáp án (2021)

  • 10/12/2021 at 2:11 chiều
    Permalink

    Tích tụ tư bản đc thực hiện bằng cách sáp nhập các tư bản cá biệt vì vậy làm cho quy mô tư bản xh là k đổi đúng hay sai ? Vì sao?

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *