Câu hỏi ôn tập môn Luật Hiến pháp có đáp án (2021)

Đề cương ôn tập môn Luật Hiến pháp có đáp án. Tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn Luật Hiến pháp mới nhất:

1. Phân biệt quyền lập hiến và quyền lập pháp

>> Xem thêm:

Quyền lập hiến là quyền làm Hiến pháp và sửa đổi hiến pháp. Quyền lập hiến nguyên thủy (xây dựng bản Hiến pháp đầu tiên hoặc làm một Hiến pháp mới) và Quyền lập hiến phái sinh (quyền sửa đổi Hiến pháp hiện hành).

Quyền lập pháp là quyền làm luật, sửa đổi luật.

Sau đây là những điểm khác nhau cơ bản giữa quyền lập hiến và quyền lập pháp:

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

2. Hiến pháp bất thành văn là gì?

Hiến pháp bất thành văn là:

+ Các văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật hình thành trên tục lệ, án lệ, quy định tổ chức quyền lực Nhà nước…

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

3. Ý nghĩa, vai trò của Hiến pháp đối với quốc gia, người dân

(i) Đối với một quốc gia:

+ Hiến pháp là đạo luật cơ bản có giá trị pháp lí cao nhất. Hiến pháp là nền tảng cho hệ thống các văn bản pháp luật khác.

+ Hiến pháp góp phần nền tảng tạo lập một thể chế chính trị dân chủ và một Nhà nước minh bạch, quản lý xã hội hiệu quả, bảo vệ tốt các quyền lợi của người dân.

Từ đó, tạo cơ sở phát triển bền vững cho một quốc gia. Điều này quyết định to lớn đến sự thịnh vượng của quốc gia ấy.

(ii) Đối với mỗi người dân:

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

4. Hiến pháp là đạo luật bảo vệ các quyền cơ bản của con người

Hiến pháp là đạo luật bảo vệ các quyền cơ bản của con người bởi:

(i) Một trong những chức năng cơ bản của hiến pháp là bảo vệ các quyền con người, quyền công dân.

Thông qua Hiến pháp, người dân xác định những quyền gì của mình mà Nhà nước phải tôn trọng và đảm bảo thực hiện, cùng những cách thức để bảo đảm thực thi những quyền đó…

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

5. Hiến pháp là công cụ giới hạn quyền lực Nhà nước đúng không?

Hiến pháp là công cụ giới hạn quyền lực Nhà nước bởi:

(i) Nhà nước có nguồn gốc xuất phát từ nhân dân, được nhân dân tin tưởng giao cho quyền lực để có thể quản lí xã hội, duy trì và đảm bảo cho cuộc sống của nhân dân…

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

6. Hiến pháp có phải là một bản khế ước xã hội?

Hiến pháp là một bản khế ước xã hội bởi:

– Hiến pháp là bản khế ước nền tảng cho tất cả các thỏa ước khác của cộng đồng. Thông qua hiến pháp, con người chính thức đánh đổi quyền tự do tự nhiên để trở thành một công dân, chính thức đánh đổi một phần quyền tự do quyết định của mình vào tay một số người cầm quyền (và do đó anh ta trở thành người bị trị) để có được sự che chở của xã hội, đại diện bởi luật pháp…

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

7. Lịch sử phát triển của Hiến pháp trên thế giới

– Khi tư hữu xuất hiện, xuất hiện các giai cấp. Giai cấp thống trị lấy thần quyền để đặt ra các quy tắc chủ quan, tạo thành thể thức tổ chức quyền lực Nhà nước – những thể thức bất thành văn. Quyền lực Nhà nước bị lạm dụng, vi phạm quyền lợi của người dân.

– Xã hội phát triển, loài người nhận ra việc tổ chức Nhà nước xuất phát từ nhân dân. Các cá nhân không thể sống một cách biệt lập, cần liên kết thành một cộng đồng dưới sự quản lý của NN. Nhà nước có chức năng kiểm soát, duy trì, bảo đảm cuộc sống con người. Tuy nhiên nếu không kiểm soát quyền lực sẽ trở thành một chủ thể xâm phạm đến quyền con người. Do đó, hiến pháp ra đời như một khế ước giữa những người dân với người đại diện cho nhân dân quản lý xã hội…

Xem câu trả lời chi tiết: TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *