Cấp 2, cấp 3 điểm trung bình bao nhiêu thì được học sinh khá?

Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT quy định để đạt danh hiệu học sinh khá, học sinh trung học cơ sở (cấp 2), học sinh trung học phổ thông (cấp 3) cần phải đạt được các điều kiện sau đây:

– Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên;

Riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

– Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

Như vậy: Để đạt được danh hiệu học sinh khá cả năm, học sinh cấp 2, cấp 3 cần phải đạt điểm trung bình các môn học cả năm từ 6,5 trở lên – Đây là điều kiện cần, ngoài ra học sinh cần phải đạt được các điều kiện khác theo quy định mà mình đã trích dẫn ở trên thì mới được xếp loại khá cả năm nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *