Cân nặng bao nhiêu kg mới được đăng ký thi công an?

Điều 6 Thông tư số 15/2016/TT-BCA quy định tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành quy định điều kiện về cân nặng của người đăng ký dự tuyển vào ngành Công an nhân dân như sau:

– Đối với nam:

+ Có cân nặng từ 48 kg trở lên.

+ Đối với học sinh thuộc vùng KV1 (bao gồm học sinh hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo KV1 hoặc học sinh có HKTT 05 năm tại địa bàn thuộc KV1), học sinh là người dân tộc thiểu số: Yêu cầu phải có cân nặng từ 46 kg trở lên.

– Đối với nữ: 

+ Có cân nặng từ 45 kg trở lên.

+ Đối với học sinh thuộc vùng KV1 (bao gồm học sinh hưởng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo KV1 hoặc học sinh có HKTT 05 năm tại địa bàn thuộc KV1), học sinh là người dân tộc thiểu số: Yêu cầu phải có cân nặng từ 43 kg trở lên.

Riêng đối với công dân đang hoặc đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành NVQS, cân nặng thực hiện theo quy định về khám sức khỏe để tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Trong trường hợp Công an các đơn vị, địa phương có yêu cầu tuyển về cân nặng cao hơn quy định chung phải báo cáo Bộ trưởng quyết định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *