Cần lưu ý gì khi Vay tiền để mua nhà ở xã hội năm 2022?

Từ năm 2022, nhiều chính sách liên quan đến nhà ở sẽ có hiệu lực thi hành.

1. Lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong năm 2022 là 4,8%/năm:

Theo Điều 1 Quyết định 1956/2021-QĐ-NHNN ngày 03/12/2021 của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2022 (có hiệu lực 01/01/2022) đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở với các đối tượng theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN là 4,8%/năm, cụ thể các đối tượng là:

– Đối tượng vay vốn gồm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 được quy định tại Thông tư 07/2013 của Bộ Xây dựng.

– Đối tượng vay vốn là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở, khi mua nhà ở thương mại tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỉ đồng.

Như vậy, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng trong năm 2022 không thay đổi so với năm 2021 nhưng đã giảm 0,2% so với năm 2019 và 2020.

2. Quy định mới về vay mua nhà ở xã hội:

Từ ngày 20/01/2022, Thông tư 20/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 25/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội có hiệu lực thi hành. Thông tư 20/2021/TT-NHNN đã bỏ quy định về ưu đãi lãi suất khi vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, chỉ còn quy định đối với đối tượng được vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng được nhà nước chỉ định gồm:

– Đối tượng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP;

– Đối tượng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Và cũng theo thông tư này việc vay mua nhà ở xã hội được thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Mức vốn cho vay đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình như sau:

– Mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay.

– Mức vốn cho vay tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *