Cách xác định tài sản chung của vợ chồng trong hôn nhân

Theo quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014, tài sản chung của vợ chồng được xác định trong thời kỳ hôn nhân như sau:

1. Các loại tài sản chung

Căn cứ xác định tài sản chung: Dựa vào thời kỳ hôn nhân.

Tính chất của tài sản chung:

– Tài sản chung hợp nhất có thể phân chia được.

– Tài sản chung do một bên đứng tên được suy đoán là tài sản chung của vợ chồng.

– Không phân biệt ai đóng góp nhiều hay ít mà mọi tài sản có trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng.

Nguồn tài sản chung của vợ chồng:

– Do vợ, chồng trực tiếp tạo ra trong thời kỳ hôn nhân.

– Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ TS riêng trong thời kỳ HN.

– Thu nhập hợp pháp khác.

– Tài sản mà vợ, chồng được tặng cho chung, thừa kế chung.

– Tài sản mà vợ, chồng tự thỏa thuận là tài sản chung.

– Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có sau khi kết hôn.

– Tài sản mà vợ, chồng không chứng minh được là tài sản riêng.

2. Quyền và nghĩa vụ vợ chồng đối với tài sản chung

Quyền: Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung

Lưu ý: Tài sản chung là bất động sản, động sản mà theo pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu, tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chính của gia đình khi sử dụng quyền này phải có văn bản thỏa thuận hai vợ chồng

Nghĩa vụ:

– Giao dịch của vợ, chồng cùng thỏa thuận xác lập; bồi thường thiệt hại do vợ, chồng gây ra..

– Đáp ứng nhu cầu thiết yếu.

– Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

– Phát triển khối tài sản chung

– Bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên gây ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *