Cách tính tiền thất nghiệp năm 2021 chuẩn nhất

NLĐ đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) khi có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013.

Mức hưởng TCTN hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Trong đó, mức tiền lương tháng đóng TCTN chính là mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của NLĐ. Do đó, mức hưởng TCTN hằng tháng của NLĐ sẽ được tính theo công thức sau:

Mức hưởng TCTN hàng tháng = [(Tổng mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc) / 6] x 60%

Ví dụ: Ông A chấm dứt HĐLĐ có thời hạn 1 năm (từ 01/5/2019 đến hết 30/4/2020) từ ngày 01/5/2020, trong thời gian làm việc ông A có tham gia BHXH, BHTN với mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc như sau:

– Từ ngày 01/5/2019 đến hết 31/12/2019: 4 triệu đồng/tháng.

– Từ 01/01/2020 đến hết 30/4/2020: 5,5 triệu đồng/tháng.

Suy ra, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của ông A cụ thể như sau:

Mức hưởng TCTN = [(4 triệu + 4 triệu + 5,5 triệu + 5,5 triệu + 5,5 triệu + 5,5 triệu) / 6] x 60% = 3 triệu đồng/tháng

Lưu ý: Mức hưởng TCTN hằng tháng đối với mỗi NLĐ:

– Tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng.

– Tối đa không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc. Mức lương tối thiểu vùng hiện nay như sau:

+ Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

+ Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

+ Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

+ Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *