Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với lao động đã về hưu?

Câu hỏi: Tôi hiện đang nghỉ hưu, với mức lương hưu nhận được hàng tháng là 5 triệu đồng. Vì sức khỏe còn tốt và không muốn ở nhà một mình nên tôi còn nhận làm thêm cho công ty với mức lương hơn 7 triệu đồng một tháng. Xin hỏi tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì khoản thu nhập của cá nhân từ tiền lương hưu do Quỹ BHXH chi trả/quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng được miễn thuế TNCN.

Do đó, khoản thu nhập từ tiền lương hưu do bảo hiểm chi trả cho bạn hàng tháng 5 triệu đồng thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân. Nên bạn không phải đóng thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền lương hưu này.

Còn khoản thu nhập hơn 7 triệu đồng/tháng do bạn đi làm thêm, nếu không thuộc các thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân kể trên thì vẫn phải chịu thuế chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Tuy nhiên theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật thuế TNCN 2007 thì trước khi tính thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân sẽ được giảm trừ gia cảnh.

Trong đó, mức giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Như vậy, với khoản thu nhập hơn 7 triệu đồng/tháng do làm thêm sau khi giảm trừ gia cảnh thì thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân của bạn sẽ bằng “0”. Nên bạn cũng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập này.

Do đó, có thể kết luận với hai khoản thu nhập 5 triệu đồng /tháng từ lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả và tiền lương làm thêm hơn 7 triệu đồng/tháng bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *