Cách tính giờ các nước trên thế giới năm 2022

Khi biết giờ múi của kinh độ, người ta có thể xác định được giờ địa phương. Hoặc ngược lại, khi biết giờ địa phương sẽ tính được giờ múi.

Công thức tính giờ: Tm = To + m

Trong đó:

 • Tm: giờ múi
 • To: giờ GMT
 • m: số thứ tự của múi giờ

Thiết lập công thức tính múi giờ:

– Ở Đông bán cầu : m=(kinh tuyến Đông): 150

– Ở Tây bán cầu: 2 cách

+ Cách 1: m=(360– Kinh tuyến Tây): 150

+ Cách 2: m = 24 – (Kinh tuyến Tây): 150

Áp dụng: Cho biết ở kinh tuyến số 1000Đ ,1000T, 1150T, 1760Đ thuộc múi giờ số mấy?

Bài làm

Kinh tuyến 1000Đ thuộc múi giờ: 100: 15 = 6,66 ( làm tròn số theo quy tắc toán học là 7).

Kinh tuyến 1000T thuộc múi giờ: (360– 1000) : 15 = 17 nên thuộc múi giờ số 17.

Hoặc 24 – 7 = 17 => 17 – 24 = -7 (nghĩa là múi giờ thuộc kinh tuyến 1000T là -7). Kinh tuyến 1150T thuộc múi giờ: (360– 1150) : 15 = 16 thuộc múi giờ số 16

Hoặc 24 – 8 = 16 => 16 – 24 = – 8

Kinh tuyến 1760Đ thuộc múi giờ: 176 : 15 = 12.

Tương tư tính múi giờ các nước sau:

NướcKinh độMúi giờ
Braxin450T21
VN1050Đ7
Anh000
Nga450Đ3
Mỹ1200T16
Ac hen ti na600T20
Nam Phi300Đ2
Dăm bi a150T23
Trung Quốc1200Đ8

Tính giờ:

 • Giờ… ( giờ đã biết) “+”; “-” ( khoảng cách chênh lệch 2 múi giờ)-> “+” khi tính về phía đông, “-” tính về phía tây.
 • Tính giờ các nước = giờ nước ta +/- số múi. Dấu “+” nếu nước đó ở bên phải nước ta, dấu “-” nếu nước đó ở bên trái nước ta.

Tóm lại:

 • Giờ phía Đông = Giờ gốc+ khu vực giờ địa phương( múi giờ)
 • Giờ phía Tây =khu vực giờ địa phương(múi giờ)- giờ gốc

Ví dụ: Khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở nước ta là 19 giờ (12 + 7 = 19)

Khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở Niu Iooc là 7 giờ (19 – 12  = 7)

Khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở Mat-xcơ-va là 15 giờ (12 + 3 = 15)

Khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở Niu đê li là  17 giờ (12 + 5 = 17)

Khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở  Bắc Kinh là 20 giờ (12 + 8 = 20)

Khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở Tô ki ô là 21 giờ (12 + 9 = 21)

* Tính ngày:

– Cùng bán cầu không đổi ngày.

– Khác bán cầu đổi ngày theo quy luật của kinh tuyến 180( bán cầu Tây sang bán cầu Đông lùi 1 ngày và ngược lại).

Bảng chuyển đổi từ múi giờ 13 đến 23 ra múi giờ âm

Múi giờĐổi (giờ đêm)
13-11
14-10
15-9
16-8
17-7
18-6
19-5
20-4
21-3
22-2
23-1

VD : Vào lúc 19h ngày 15.2.2006 tại Hà Nội khai mạc SEAGAME 22. Hỏi lúc đó là mấy giờ, ngày bao nhiêu tại các địa điểm sau:

Xeun:120oĐ; Matxcơva : 300Đ ; Pari : 200Đ; Lot Angiơ let : 1200T (Biết Hà Nội :1050Đ)

Bài làm:

– Hà Nội thuộc múi giờ :(105 : 15)=7

Xeun thuộc múi giờ : 120:15= 8

Khoảng cách chênh lệch giữa Xeun và HN là 8 – 7 = 1 .

– Vì giờ HN lúc đó là 19 giờ ngày 12.5.2006

Giờ của Xeun 19 + 1 =20h ngày 12.5.2006 .

– Pari thuộc múi giờ 0 (=24h). Kc chênh lệch từ HN và Pari :7 – 0 =7.

Giờ của Pari 19 – 7 =12h ngày 15.2.2006

– Matxcơva thuộc múi giờ : 30 : 15 = 2

Kc chênh lệch từ HN đến Matxcơva :7 – 2 = 5 .

Giờ của Matxcơva  19 – 5 =14h ngày 15.2.2006

– Lot Angiơ let thuộc múi giờ : (360- 120) : 15 = 16

Kc chênh lệch từ HN đến  Lot Angiơ let:16 – 7 = 9 .

Giờ của Lot Angiơ let  19 + 9  =28h – 24h = 4h ngày 16.2.2006

VD:  Một chiếc máy bay cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h chiều ngày 1/3/2006 đến Luân Đôn sau 12h bay, máy bay hạ cánh.

Tính giờ máy bay hạ cánh tại Luân Đôn thì tương ứng là mấy giờ, ngày nào tại các địa điểm sau:

Vị tríTokyoNew DeliXitniWashingtonLotAngiolet
Kinh độ1350Đ750Đ1500Đ750Đ1200T
Giờ
Ngày, tháng

Bài làm

Hướng dẫn:

 • Để biết giờ ở các địa điểm trên, thì ta phải biết giờ ở London.
 • Tân Sơn Nhất (múi giờ số 7), London (múi số 0) (=24h). Khoảng cách chênh lệch từ Tân Sơn Nhất và London:0 – 7 =-7h.
 • Khi máy bay xuất phát thì giờ ở London là: 6- 7 = -1h( 23h ngày 28/2).Lúc đó ở Anh đang là 23h ngày 28/2.
 • Sau 12h bay ( 23 + 12 = 35h – 24h = 11h ngày 1/3 ) máy bay đến Anh lúc 11h ngày 1/3/2006
 • Khi biết giờ ở London thì ta sẽ tính được giờ tương ứng.

Ví dụ: Khi ở London là 11h thì giờ ở Tokyo là:

London cách Tokyo: 0+9=9 múi giờ.

 • 11+9=20h ngày 1/3/2006.
 • Tương tự ta tính giờ các địa điểm còn lại ta được bảng kết quả sau:
Vị tríTokyoNew DeliXitniWashingtonLotAngiolet
Kinh độ1350Đ750Đ1500Đ750Đ1200T
Giờ20h16h21h6h3h
Ngày, tháng1/3/20061/3/20061/3/20061/3/20061/3/2006

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *