Cách tính điểm xét tuyển học bạ một số trường đại học năm 2021

Mỗi trường đại học sẽ có một quy định khác nhau về phương thức tuyển sinh bằng học bạ. Ví dụ có trường xét tuyển theo 5 học kỳ THPT gồm 2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và 1 học kỳ lớp 12 (thường là học kỳ 1); hoặc cũng có trường xét tuyển theo 3 học kỳ THPT, gồm 2 học kỳ lớp 11 và 1 học kỳ lớp 12 (thường là học kỳ 1) hoặc xét tuyển theo cả 2 cách này,…

Điểm xét tuyển ở đây thể là điểm trung bình học kỳ cho tất cả môn học hoặc điểm trung bình học kỳ của môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển,…

Nói chung việc xét tuyển theo phương thức học bạ sẽ do từng trường tự chủ, nên cách tính điểm xét tuyển học bạ cũng có thể sẽ khác nhau.

Sau đây, mình sẽ tổng hợp cách tính điểm xét tuyển học bạ của một số trường đại học năm 2021 để các bạn thí sinh tiện theo dõi và cân nhắc để nộp hồ sơ ứng tuyển nếu có nguyện vọng:

2. Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Năm 2021, trường tuyển sinh theo hai phương thức là xét tuyển học bạ 03 học kỳ (học kỳ 1 lớp 12 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11) và xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn.

Cụ thể, với phương thức xét tuyển học bạ 03 học kỳ (gồm 02 học kỳ lớp 11 và 01 học kỳ lớp 12), thí sinh cần có tổng điểm trung bình của 03 học kỳ này đạt từ 18 điểm trở lên. Với phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, thí sinh cần có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

Ví dụ về điểm xét tuyển của từng phương thức như sau:

Xét tuyển học bạ 03 học kỳ:

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 11 + Điểm trung bình học kỳ 2 lớp 11 + Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 >= 18 điểm

Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn:

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn 1 + Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn 2 + Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn 3 >= 18 điểm

1. Trường đại học Điện lực

Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có điểm trung bình chung của các môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6.0 (theo thang điểm 10). Nhà trường cập nhật và thông báo kết quả sơ tuyển đợt 1 trên trang Web tuyển sinh trước ngày 30/6/2021. Các thí sinh đạt kết quả sơ tuyển sẽ chính thức trúng tuyển nếu tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. (Thí sinh đã tốt nghiệp từ trước năm 2021 có thể xác nhận nhập học và nhập học ngay sau khi có kết quả sơ tuyển).

Cách tính điểm và điểm ưu tiên xét tuyển:

Xét kết quả học tập 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12

ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có)

– ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 1)/3;

– ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 2)/3;

– ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB kỳ 1 lớp 12 Môn 3)/3;

(ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên)

Nguồn: TỔNG HỢP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *