Cách tính điểm trung bình môn năm 2021 với học sinh cấp 2, 3

Hiện nay, với đa số các môn học trên lớp, học sinh THCS, THPT đều được đánh giá học tập bằng điểm số.

Theo đó, điểm trung bình môn năm 2021 của học sinh THCS, THPT sẽ được tính theo các công thức sau đây:

Cách tính điểm trung bình môn học kì

Điểm trung bình môn học kì (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì và điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì:

ĐTBmhk = (TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck) / (Số ĐĐGtx + 5)

Trong đó:

– Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính hệ số 1;

– Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 2;

– Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính hệ số 3.

Cách tính điểm trung bình môn cả năm

Điểm trung bình môn cả năm của học sinh THCS, THPT sẽ được tính theo công thức như sau:

Điểm trung bình cả năm = (Điểm trung bình học kỳ I + 2 x Điểm trung bình học kỳ II) / 3

Cách tính điểm trung bình của các môn học

– Điểm trung bình các môn học kỳ là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ của các môn học đánh giá bằng điểm số.

– Điểm trung bình các môn cả năm học là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm của các môn học đánh giá bằng điểm số.

Lưu ý: Điểm trung bình các môn học kỳ hoặc cả năm học là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *