Cách tính điểm trung bình các môn học kỳ năm học 2020-2021

Điểm trung bình các môn học kỳ (ĐTBhk) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) của các môn học đánh giá bằng điểm số.

Điểm trung bình các môn học kỳ là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

Trong đó, điểm trung bình môn học kỳ của từng môn được tính theo công thức sau đây:

ĐTBmhk = [TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck] : [Số ĐĐGtx + 5]

Trong đó:

– ĐTBmhk: Điểm trung bình môn học kì.

– TĐĐGtx: Tổng điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (theo quy định thì được tính hệ số 1).

– ĐĐGgk: Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (theo quy định thì được tính hệ số 2).

– ĐĐGck: Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (theo quy định thì được tính hệ số 3).

Hướng dẫn xác định kết quả học kỳ đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét:

+ Đạt yêu cầu (Đ): Có đủ số điểm kiểm tra theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 8 và 2/3 số bài kiểm tra trở lên được đánh giá mức Đ, trong đó có bài kiểm tra học kỳ.

+ Chưa đạt yêu cầu (CĐ): Các trường hợp còn lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *