Cách tính điểm trung bình các môn cả năm học 2020-2021

Điểm trung bình các môn cả năm học (ĐTBcn) là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm (ĐTBmcn) của các môn học đánh giá bằng điểm số.

Điểm trung bình các môn cả năm học là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

Trong đó, điểm trung bình môn học kỳ của từng môn được tính theo công thức sau đây:

ĐTBmcn = [ĐTBmhkI + 2 x ĐTBmhkII] : 3

Trong đó: 

– ĐTBmcn: Điểm trung bình môn cả năm.

– ĐTBmhkI: Điểm trung bình môn học học kỳ 1.

– ĐTBmhkII: Điểm trung bình môn học học kỳ 2.

ĐTBmcn là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

Ví dụ: Điểm trung bình môn cả năm môn toán của A sau khi tính theo công thức trên là 7,26 ==> ĐTBmcn = 7,3 điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *