Cách tính điểm học sinh giỏi, khá cấp 2, cấp 3 năm 2021

Cách tính điểm học sinh giỏi năm 2021

Căn cứ quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT thì học sinh cấp 2, cấp 3 được xếp loại học lực giỏi khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

– Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

Cách tính điểm học sinh khá năm 2021

Căn cứ quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT thì học sinh cấp 2, cấp 3 được xếp loại học lực khá khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

– Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

– Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *