Cách nhận biết Nhãn hiệu theo pháp luật SHTT

Nhãn hiệu là công cụ hữu hiệu để các cá nhân, tổ chức dùng để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của mình với cá nhân, tổ chức khác trên thị trường trong và ngoài nước. Hơn nữa, nhãn hiệu giúp các cá nhân, doanh nghiệp tạo được thương hiệu, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và ghi nhớ.

Theo Điều 4 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005) có 4 loại nhãn hiệu:

– Nhãn hiệu tập thể: Là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. Đây là loại nhãn hiệu thuộc sở hữu của một hiệp hội hoặc hợp tác xã, theo đó các thành viên có thể sử dụng nhãn hiệu này để quảng bá cho sản phẩm của mình. Loại nhãn hiệu này thường được xây dựng dựa trên nhiều tiêu chuẩn như chất lượng, kỹ thuật, chức năng.

Ví dụ: Nhãn hiệu tập thể: Táo Ninh Thuận

– Nhãn hiệu chứng nhận: Là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

Ví dụ:

– Nhãn hiệu liên kết: Là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.

Ví dụ: Doanh nghiệp A đăng ký nhãn hiệu “ATAT” cho sản phẩm cà phê; sau đó Doanh nghiệp A tiếp tục đăng ký các nhãn hiệu “ATA”, “TAT” cũng cho sản phẩm cà phê. Các nhãn hiệu trên được gọi là nhãn hiệu liên kết.

– Nhãn hiệu nổi tiếng: Là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Ví dụ:

Các loại nhãn hiệu mang những đặc trưng cơ bản riêng, nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, kinh doanh đăng nhãn hiệu thông thường để tạo sự khác biệt giữa sản phẩm, hàng hóa của mình với doanh nghiệp khác trên thị trường. Đối với các doanh nghiệp lớn thì sẽ cân nhắc cho việc đăng ký thêm nhãn hiệu liên kết và xây dựng nhãn hiệu nỗi tiếng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *